Ismerje meg induló képzésinket

Bibliaiskola

Szeptembertől, 1 év szünet és alapos átszervezés után újraindítjuk a Bibliaiskolát.
Olyan Bibliaiskola indul szeptembertől, amilyen még nem volt!
A Bibliaiskolában egy teljesen új megközelítésből fogjuk áttekinteni az Isten Igéjét. Nem a bibliai könyveket fogjuk magyarázni, hanem a Biblia alapüzeneteit. Egy év alatt végig olvassuk a Bibliát, segítünk rávilágítani a Biblia alaptanításaira. A régi Bibliaiskola anyaga (ami a bibliai könyveket magyarázta) szintén elérhető lesz a jelentkezők számára.
A Bibliaiskola a missziós képzést már elvégzett összes hallgatónak a következő lépést jelenti. Javasoljuk ezt az új képzést mindenkinek, aki szeretné elmélyíteni a kapcsolatát Istennel.
Az oktatás havonta, szombatonként lesz, egész napot igényel, 10 - 17 óráig. Az utolsó órában gyakorlati foglalkozás lesz, ahol alkalmat biztosítunk arra, hogy az aznapi oktatással és az arra a hónapra feladott bibliai könyvekkel kapcsolatos kérdéseiteket feltegyétek. A képzés három része (Biblia elolvasása, bibliai könyvek magyarázata, Biblia alapüzenetei) által mindenki megismerheti a keresztény hit alapjait.

 

A tartalomból előzetesen:
A Biblia hitelessége
Krisztus megtestesülése
A Szent Szellem személyisége
Az angyalok szolgálata
A jóvátétel következményei

képzés részletei

Nőnek teremtve

Női identitás a Biblia tükrében

Az Omega Képzési Központ keretein belül először indul nők számára képzés, a nőiségről. A 21. század társadalma a nőket is olyan kihívások elé állítja, melyek eredetileg nem voltak benne Isten tervében, továbbá olyan hazug elvárásokkal bombázza őket, amelyek teljesen lerombolják önbecsülésüket.
A képzés során szeretnénk segíteni a hölgyeknek abban, hogy megújult szellemben, egészséges lélekkel tudjanak kiegyensúlyozott életet élni. Ehhez szükséges helyreállítani a nőkben kialakult önképet, hogy megláthassák, mi Isten tökéletes terve felőlük. Fontos továbbá megismerni a női nem erősségeit és gyengeségeit, hogy fel tudják vállalni azokat a kihívásokat, melyek érik őket életük során.
Mindezt barátságos légkörben és természetesen a Biblia tükrében fogjuk véghezvinni, gyakorlatias megközelítéssel, hogy a mindennapokban is kamatoztathassák a képzésen hallottakat

A tartalomból előzetesen:
A múlt elengedése
Talentumaink, ajándékaink a személyiségünk medrében
Női bölcsesség, méltóság
Ünneplés, család, otthon
Nőiességünk külső és belső megjelenése

képzés részletei

Férfinak teremtve

Férfi identitás a Biblia tükrében

A 21. századi posztmodern társadalom uralkodó trendjei igyekeznek megkérdőjelezni évezredes alapigazságokat, és elhitetni, hogy azok relatívak, és nem örökérvényűek, A férfiak valahol elvesztették azt az istenadta identitásukat, amely képessé teszi őket arra, hogy betöltsék azt a feladatot, amire Isten küldte őket.
A képzés célja ezért az, hogy bemutassa, milyennek is kell lennie egy igazi férfinak. Miben nélkülözhetetlenek? Mit tudnak csak ők hozzátenni a nőkkel való szövetséghez? Mivel szerezhetnek önbecsülést otthon? Mi legyen az a szolgálat, amiért érdemes áldozatot hozni?
Szeretnénk elérni, hogy a férfiak az alkalmak során megújíthassák gondolkodásukat önmagukról, ezáltal megváltoztathassák szokásaikat, és végső soron megújult, Krisztushoz hasonló jellem formálódjon ki bennük. A képzés oktatói olyan elismert előadók, akik sikeres szolgálatok vezetői, maguk is évek óta foglalkoznak férfiak lelkigondozásával, tanítványozásával, továbbá elhívásuknak érzik, hogy megerősítsék férfitársaikat annak érdekében, hogy betölthessék szerepüket családjaikban, a gyülekezeteikben és a társadalomban.

Főbb előadók:
Bedő Imre - közgazdász, Férfiak klubja alapítója
Prekopa István - lelkipásztor, családgondozó pásztor
Süveges Imre - apostoli szolgáló
Kiss György - egyetemi oktató, az Omega Képzési Központ igazgatója

képzés részletei

Missziós képzés

Az Omega Képzési Központ legfontosabb, küldetésre felkészítő képzése ez, ami már több mint két évtizede működik, minden évben teltházzal.
Talán nincs is olyan felekezet Magyarországon, akik ne küldtek volna képviselőt az elmúlt években erre az inspiráló, a belső embert felépítő, és a misszióra felkészítő képzésre.
Célunk, hogy hittel, Szent Szellemmel, valamint mennyei tűzzel, bibliai látással, és bölcsességgel teljes munkások menjenek ki a frontvonalba menteni a menthetőt, ezért csak elkötelezett, Krisztus követő tanítványokkal foglalkozunk. Mi mindent megteszünk azért, hogy a legjobbat adjuk, és ezt várjuk el a jelentkezőktől is!
A képzésen a hallgatók átveszik a misszióra vonatkozó mennyei látást, megtanulják, hogyan tegyenek bizonyságot, miként szolgáljanak a hitetlenek felé. Továbbá felépítjük a bibliai alapú hitet a hitvallásra, imaszolgálatra, gyógyításra, szabadításra. Mindezekhez pedig szükséges kialakítani a krisztusi jellemet és a szolgálati, szellemi ajándékok egyensúlyát, hogy a szentek felkészültek legyenek a szabályszerű szolgálatra az utolsó időkben! Az erős apostoli tanítás inspirál, felépít, friss tüzet és bátorságot szabadít fel az Ige cselekvésére a hallgatókban.
Ne hagyd ki ezt a fontos és életbevágó képzést, mert neked is ott a helyed!

A tartalomból előzetesen:
A mozgásban lévő egyház
A bibliai hit törvényszerűségei
A személyes bizonyságtétel ereje
Evangélizáció a gyakorlatban
A jellem

képzés részletei