Ismerje meg induló képzésinket

Nőnek teremtve - Online

Női identitás a Biblia tükrében

Az Omega Képzési Központ keretein belül először indul nők számára képzés, a nőiségről. A 21. század társadalma a nőket is olyan kihívások elé állítja, melyek eredetileg nem voltak benne Isten tervében, továbbá olyan hazug elvárásokkal bombázza őket, amelyek teljesen lerombolják önbecsülésüket.
A képzés során szeretnénk segíteni a hölgyeknek abban, hogy megújult szellemben, egészséges lélekkel tudjanak kiegyensúlyozott életet élni. Ehhez szükséges helyreállítani a nőkben kialakult önképet, hogy megláthassák, mi Isten tökéletes terve felőlük. Fontos továbbá megismerni a női nem erősségeit és gyengeségeit, hogy fel tudják vállalni azokat a kihívásokat, melyek érik őket életük során.
Mindezt barátságos légkörben és természetesen a Biblia tükrében fogjuk véghezvinni, gyakorlatias megközelítéssel, hogy a mindennapokban is kamatoztathassák a képzésen hallottakat

A tartalomból előzetesen:
A múlt elengedése
Talentumaink, ajándékaink a személyiségünk medrében
Női bölcsesség, méltóság
Ünneplés, család, otthon
Nőiességünk külső és belső megjelenése

képzés részletei

Próféta képzés – Online

A prófétaiskolába várjuk azokat a közbenjárókat, akik már aktívan részt vesznek a helyi imaszolgálatban, valamint azokat a testvéreket, akiknél elindult a prófétai ajándék kibontakozása, illetve szeretnének ezen a területen fejlődni.

képzés részletei

Pásztor képzés – Online

A pásztorképzőbe minden szolgálót, házicsoport-vezetőt, gyülekezet-plántálót, presbitert várunk, aki kisebb-nagyobb csoportot vezet. Személyes felkérés, bátorítás nélkül csak az emberek 10-15%-a jelentkezik általában a képzésekre! Ebben nagy a vezető felelőssége, hogy felismerje a környezetében lévő potenciális munkásokat és küldje őket a képzésre. Kérjük mindazokat, akinek megelőlegeztük a szolgálati felkenetéssel a bizalmat, de nem végezték el a pásztorképzőt, feltétlenül jelentkezzenek!

képzés részletei

Férfinak teremtve - Online

Férfi identitás a Biblia tükrében

Rálépünk a férfi önképzés útjára vagy ölbe tett kézzel várjuk a csodát, hátha valódi férfi lesz belőlünk egy pillanat alatt? Férfinak lenni minőség, szellemi és lelki mélység, felelősség, ami tiszteletet vált ki férfi- és nőtársainkból és a gyerekekből is. Ezen a képzésen bebizonyítjuk, hogy mindez tanulható. Sőt azt is, nagyobb szükség van most ránk, mint bármikor, mert a társadalmi gyakorlatok azt igyekeznek bebizonyítani, hogy a munkahelyeken már mindegy, hogy férfiak vagyunk-e vagy nők. Nélkülözhetetlenek vagyunk otthon is, de ehhez önbecsülés kell, megerősödés a krisztusi identitásban. A kiteljesedés csak e felismerések után történhet meg. A kérdésünk az most feléd, hogy te mit teszel? Hogyan veszed kezedbe a sorsodat?

Főbb előadók:
Bedő Imre - közgazdász, Férfiak klubja alapítója
Prekopa István - lelkipásztor, családgondozó pásztor
Süveges Imre - apostoli szolgáló
Kiss György - egyetemi oktató, az Omega Képzési Központ igazgatója

képzés részletei

Bibliaiskola képzés - Online

A bibliaiskolába mindenkit várunk szeretettel, aki szeretne a küldetésében, illetve az igeismeretben növekedni. A szolgálóknak különösen ajánljuk ezeket a képzéseket. Alapozás, Isten alapvető igazságainak megértése, ószövetségi és újszövetségi összefüggések megértése, a felismerések gyakorlatba átültetése – ezek várják a bibliaiskola hallgatóit.

 

A tartalomból előzetesen:
A Biblia hitelessége
Krisztus megtestesülése
A Szent Szellem személyisége
Az angyalok szolgálata
A jóvátétel következményei

képzés részletei

Missziós képzés - Online

Egy képzés, ami megerősít az elhívatásodban, segít a tanítvánnyá és küldötté válásodban. Az alapoktól indulunk, és olyan ismeretekhez juthatsz, amelyek elengedhetetlenek az érett keresztény szolgálói mentalitás kialakításában, az érett keresztény élet megélésében. Ez a képzés felkészít a küldetésre, hogy elvigyük az evangéliumot minden emberhez, és hogy hittel, Szent Szellemmel teljes emberként hitelesen tudjuk képviselni Jézust. Ezért lett a Missziós (evangélista) képzés a többi képzésünk alapja és előfeltétele.

A tartalomból előzetesen:
A mozgásban lévő egyház
A bibliai hit törvényszerűségei
A személyes bizonyságtétel ereje
Evangélizáció a gyakorlatban
A jellem

képzés részletei

Tanító képzés - Online

Új képzést indítunk mindazok számára, akik Isten igéjét magyarázzák házi csoportban, gyülekezetben, gyermek- és ifjúsági csoportokban, egyéb fórumokon. Ezen a képzésen alapozunk, lefektetjük és megerősítjük Isten alapvető igazságait, hogy egységes szellemi mederben tartsuk megértéseinket és azokat a mennyei látásokat, amelyeket kaptunk nemzetünkre, az Omega Hálózatra, saját életünkre.

képzés részletei