Nagyon nagy élmény volt számomra ez a képzés; újra eleven és élő lett az ige, éhséget adott az Isten keresésében. Az Isten élő szeretete újra erőt adott az élet nehézségeivel szemben, és eltökélté tett, hogy soha semmit ne adjak fel, hanem az ő segítségével semmi se lehetetlen, ez az Ige ereje, ami megújította a szolgálatomat.

Ez a képzés segített megérteni, hogy mennyire fontos az emberekhez eljuttatni az örömüzenetet, hogy megmentsünk minél több embert, kiragadjuk őket a sötétségből. Új reményt és erőt adott, hogy tovább járjam az utat, amire elhívott az Úr.

Sehol máshol nem kaptam még ilyen gyakorlatias, maradandó tanításokat, mint itt az evangélista képzőn. Nagyon fog hiányozni, de most annak lesz az ideje, hogy a gyakorlatba vigyük át azt a sok, hasznos, Istentől jövő tanítást, amivel itt gazdagodhattunk. Olyan alapokat kap itt az ember, ami nem csupán az evangélistáknak lehet fontos, hanem amit minden hívőnek tudnia és hallania kellene. Bár én dicsőítő vagyok, mégis nagyon örülök, hogy elvégeztem ezt a képzést, hiszen az evangelizáció mindannyiunknak feladata.

A képzéseket mindenkinek ajánlom. Nagy bátorítást adott az evangélium hirdetéséhez. Együtt tanulhattunk mindenféle gyülekezet tagjaival. Bátoríthatjuk egymást, hol és hogyan lehet hatékonyabbá tenni az evangelizálást. Az iskola bizonyíték arra is, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Egységben lehet előre lépni. Sok jó bizonyság volt, amik jó példák voltak előttünk. Erősödött a hitem amióta idejárok,13 ember tért meg a bizonyságtételemen keresztül.

A tanfolyam részemre Isten akaratát, királyságát, mutatta be. Megértettem az elhívásunkat, hogy mire lettünk rendelve. Továbbá, megértettem létezésünk értelmét, hogy az Ő terve minden ember részére egy pozitív, áldott, kibontakozó élet. Arra hívott el minket Isten, hogy ezt közvetítsük a világi emberek felé, ne tartsuk meg magunknak, hanem Isten Szellemével, erejével adjuk tovább. Hirdessük az örömhírt, alkalmas és alkalmatlan időben. Vegyük át fiúságunk ajándékait, és imáinkkal és bizonyságunkkal segítsük az embereket. Sokat épültünk, Istennek hála érte!