ÖNBIZALOM, MAGABIZTOSSÁG, TISZTELET! A munkahelyeken MÁR tényleg mindegy, hogy férfiak vagyunk-e vagy nők... De mi van otthon? Van-e még férfi-dolog a városi létben, amikor nem kell már fát vágni, lóval szántani, karddal megvédeni a szeretteinket? Tényleg bármiben helyettesíthetők vagyunk? Van-e ránk szükség?

Azt üzenik, hogy a nők mindent legalább olyan jól tudnak mint mi, vagy még jobban. Miben vagyunk nélkülözhetetlenek mi, mai férfiak mit tudunk csak mi hozzátenni a nőkkel való szövetséghez? Mivel szerezzünk önbecsülést otthon? Mivel érdemeljünk tiszteletet? Mi legyen az a szolgálat, amiért érdemes áldozatot hozni? Miben teljesedjünk ki mai, városi férfiként?

Férfinak lenni egy minőség! A Férfivá válás útján soha nem késő elindulni és minden lépés megéri! Nem vagyunk hibások azért, amilyen személyiséggel születtünk vagy amit a szüleinktől kaptunk. Túl vagyunk azon, amilyen iskolákat és ahogy kijártunk vagy nem jártunk ki. Mindez a  múlté. Az a kérdés, hogy most mit teszünk? Hogyan vesszük kezünkbe a sorsunkat! Várunk-e valami csodára, vagy rálépünk a férfi önképzés útjára.

Egy képzés, ami megerősít az elhívatásodban, segít a tanítvánnyá és küldötté válásodban. Az alapoktól indulunk és az év során olyan ismeretekhez juthatsz, amelyek elengedhetetlenek az érett keresztény szolgálói mentalitás és élet útján. Felkészítés a küldetésre, hogy elvigyük az evangéliumot minden emberhez, és hogy hittel, Szent Szellemmel teljes emberként hitelesen tudjuk képviselni Jézust. Nem véletlenül lett a Missziós (evangélista) képzés a többi képzésünk alapja és előfeltétele. Ha még nem végezted el eddig, itt az idő!

Képzés mindazok számára, akik Isten igéjét magyarázzák házi csoportban, gyülekezetben, gyermek- és ifjúsági csoportokban, egyéb más fórumokon. .

A képzéseket mindenkinek ajánlom. Nagy bátorítást adott az evangélium hirdetéséhez. Együtt tanulhattunk mindenféle gyülekezet tagjaival. Bátoríthatjuk egymást, hol és hogyan lehet hatékonyabbá tenni az evangelizálást. Az iskola bizonyíték arra is, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Egységben lehet előre lépni. Sok jó bizonyság volt, amik jó példák voltak előttünk. Erősödött a hitem amióta idejárok,13 ember tért meg a bizonyságtételemen keresztül.

A tanfolyam részemre Isten akaratát, királyságát, mutatta be. Megértettem az elhívásunkat, hogy mire lettünk rendelve. Továbbá, megértettem létezésünk értelmét, hogy az Ő terve minden ember részére egy pozitív, áldott, kibontakozó élet. Arra hívott el minket Isten, hogy ezt közvetítsük a világi emberek felé, ne tartsuk meg magunknak, hanem Isten Szellemével, erejével adjuk tovább. Hirdessük az örömhírt, alkalmas és alkalmatlan időben. Vegyük át fiúságunk ajándékait, és imáinkkal és bizonyságunkkal segítsük az embereket. Sokat épültünk, Istennek hála érte!