Új képzést indítunk mindazok számára, akik Isten igéjét magyarázzák házi csoportban, gyülekezetben, gyermek- és ifjúsági csoportokban, egyéb fórumokon. Ezen a képzésen alapozunk, lefektetjük és megerősítjük Isten alapvető igazságait, hogy egységes szellemi mederben tartsuk megértéseinket és azokat a mennyei látásokat, amelyeket kaptunk nemzetünkre, az Omega Hálózatra, saját életünkre.

A képzéseket mindenkinek ajánlom. Nagy bátorítást adott az evangélium hirdetéséhez. Együtt tanulhattunk mindenféle gyülekezet tagjaival. Bátoríthatjuk egymást, hol és hogyan lehet hatékonyabbá tenni az evangelizálást. Az iskola bizonyíték arra is, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Egységben lehet előre lépni. Sok jó bizonyság volt, amik jó példák voltak előttünk. Erősödött a hitem amióta idejárok,13 ember tért meg a bizonyságtételemen keresztül.

A tanfolyam részemre Isten akaratát, királyságát, mutatta be. Megértettem az elhívásunkat, hogy mire lettünk rendelve. Továbbá, megértettem létezésünk értelmét, hogy az Ő terve minden ember részére egy pozitív, áldott, kibontakozó élet. Arra hívott el minket Isten, hogy ezt közvetítsük a világi emberek felé, ne tartsuk meg magunknak, hanem Isten Szellemével, erejével adjuk tovább. Hirdessük az örömhírt, alkalmas és alkalmatlan időben. Vegyük át fiúságunk ajándékait, és imáinkkal és bizonyságunkkal segítsük az embereket. Sokat épültünk, Istennek hála érte!